12 Ekim - SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİŞİM VE VERİMLİLİK KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

12 ekim 2023
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİŞİM VE VERİMLİLİK KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

12 ekim 2023
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİŞİM VE VERİMLİLİK KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

12 ekim 2023
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİŞİM VE VERİMLİLİK KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Eğitim kapsamında sağlık işletmelerinde çalışan ekibin iç müşteriler ve dış müşteriler (hasta ve yakınları) olan ilişkilerinin yönetilmesi konularına çözüm üretecek öğretiler, uygulamalı ve örnek olayların analitik çözümlemeleri ile sonuca ulaştırıcı bir sistem içerisinde sunulacaktır.

14 Ekim 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

14 Ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

14 Ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

14 Ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Özel sağlık sektöründe ÖSS ve Anlaşmalı Kurumlar sürecini anlatmak, sürekli değişen mevzuatları yakında takip etmek ve doğru yorumlamak, değişimlere hızla adapte olup bu süreci en verimli şekilde yönetebilme becerisi kazandırmayı hedefledik.

17 ekim 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEMOS AKREDİTASYONU HAZIRLIK EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

17 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEMOS AKREDİTASYONU HAZIRLIK EĞİTİMİ

17 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEMOS AKREDİTASYONU HAZIRLIK EĞİTİMİ

17 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEMOS AKREDİTASYONU HAZIRLIK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Temos İnternational hasta güvenliği üzerine tüm standartları ISQua/IEEA
tarafından akredite edilmiş ilk ve tek akreditasyon kurumdur. Sağlık Turizmi yapacak hastanelerin ve kurumların bu akreditasyon belgesini almaları önemlidir. Bu kapsamda TEMOS  Akreditasyonu ve hazırlığını tanıtarak, katılımcıların belgelendirme süreçlerini kolaylaştırmayı hedefledik.

20 EKİM 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, DEPO VE VERİMLİLİK YÖNETİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

20 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, DEPO VE VERİMLİLİK YÖNETİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

20 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, DEPO VE VERİMLİLİK YÖNETİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

20 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, DEPO VE VERİMLİLİK YÖNETİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: değişen yeni dünyada Satın Alma Yönetimi , Satın Almada Dijital Dönüşüm, Stok Yönetiminde Fırsatlar,Satın Alma ve Tedarik Yönetiminde Verimlilik, Kurumun genel bütçesi ile orantılı yönetim nasıl yapılır? JCI akreditasyon standartlarında güvenli hasta ürünü nasıl temin edilir? Katılımcıların yönetici becerilerini geliştirmek, verimli satın alma yönetmek aynı zamanda son güncel gelişmeleri aktararak, yeni düzene uyum sağlamlarına katkı için eğitim planlanmıştır.

21 EKİM 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI STRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

21 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI STRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

21 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI STRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

21 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI STRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen süreçlerin ve kullanılan uygulamaların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere uyumu hususunda farkındalık sağlamak.

24 ekim 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

24 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

24 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Stratejik pazarlama kararları, planlama, rekabet avantajı geliştirilmesi için pazarlama kavramları, araçları ve süreçleri, sağlıkta pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve organizasyonu, değişen piyasa koşullarına pazarlama stratejilerinin uyumu konuları sağlık hizmetleri pazarlaması kapsamında ele alınacaktır.

25 ekim 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

25 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

25 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

25 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır. Bu kapsamda hastanelerde kalite bölümünü kuracak veya daha ileri seviyeye taşıyacak yönetici veya yönetici adayların kalite, standart, gösterge, doküman yönetimi alanında farkındalığını artırarak, gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim program açılmıştır.

previous arrow
next arrow
12 ekim 2023 SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİŞİM VE VERİMLİLİK KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

12 ekim 2023
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİŞİM VE VERİMLİLİK KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

12 ekim 2023
SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİŞİM VE VERİMLİLİK KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

14 Ekim 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

14 Ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

14 Ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Bir kurumun en önemli kaynağı, sahip olduğu insan gücüdür. Sürekli artan ve değişen günümüz rekabet ortamında uzun ömürlü olmak isteyen kurumlar sahip olunan bu kaynağı en doğru şekilde kullanmak ve yönetmek durumundadır.

17 ekim 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEMOS AKREDİTASYONU HAZIRLIK EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

17 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEMOS AKREDİTASYONU HAZIRLIK EĞİTİMİ

17 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA TEMOS AKREDİTASYONU HAZIRLIK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen süreçlerin ve kullanılan uygulamaların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere uyumu hususunda farkındalık sağlamak.

20 EKİM 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, DEPO VE VERİMLİLİK YÖNETİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

20 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, DEPO VE VERİMLİLİK YÖNETİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

20 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, DEPO VE VERİMLİLİK YÖNETİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Bir Sağlık Kuruluşunun Mevcut Devlet Teşvikleri Hakkında Bilgi Sahibi Olması. Teşviklerden Etkin ve Verimli Şekilde Yararlanabilme Yolları

21 EKİM 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI STRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

21 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI STRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

21 EKİM 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI STRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: değişen yeni dünyada Satın Alma Yönetimi, Satın Almada Dijital Dönüşüm, Stok Yönetiminde Fırsatlar, Satın Alma ve Tedarik Yönetiminde Verimlilik, Kurumun genel bütçesi ile orantılı yönetim nasıl yapılır? JCI akreditasyon standartlarında güvenli hasta ürünü nasıl temin edilir? Katılımcıların yönetici becerilerini geliştirmek, verimli satın alma yönetmek aynı zamanda son güncel gelişmeleri aktararak, yeni düzene uyum sağlamlarına katkı için eğitim planlanmıştır.

24 ekim 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

24 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık kuruluşlarının SGK mevzuatı hakkında güncel bilgilendirilmesi ve MEDULLA uygulamalarının anlatılarak sağlık yöneticilerinin bilgi ve denetimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

25 ekim 2023 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

25 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

25 ekim 2023
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık kuruluşlarının SGK mevzuatı hakkında güncel bilgilendirilmesi ve MEDULLA uygulamalarının anlatılarak sağlık yöneticilerinin bilgi ve denetimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

previous arrow
next arrow

Sektöre özel eğitimler

OHSAD Akademi’de yüzlerce kategoride, onlarca profesyonelden eğitim bulunmaktadır.

Tüm Eğitmenlerle Canlı Soru-Cevap

Canlı soru-cevap etkinliklerine katılarak, eğitmenlerimize sorularınızı yöneltebilirsiniz

OHSAD Akademi olarak:

Uluslararası kalite standartlarındaki hizmet anlayışı ile, etik ilkelerden ödün vermeden, seçkin eğitmen kadrosu ve güçlü çözüm ortakları ile birlikte, memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktayız. 

Güncel Eğitimler

OHSAD AKADEMİ

Sunduğumuz eğitim hizmetini ekonomik hızlı, etkin olarak sağlık sektörünün geniş bir kesimine sunuyoruz.

Eğitim kalitemizde, Sürekli iyileştirme için ölçme ve analiz veri takip sürecini destekliyoruz.

VİZYONUMUZ

Sağlık sektörünün ve profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri, güçlü eğitmen kadrolarıyla , ekonomik hızlı, etkin sunmayı hedefleyerek, sağlık sektöründe referans gösterilen akademi olmak.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

Etkinlik bulunamadı!

Sektörde Lider

İleri teknolojik dershane alt yapı ile uzman eğitmen kadroları katılımcı ile buluşturuyoruz.

0 +
Sertifika
0 +
Öğrenci
0 +
Yıl
0 +
Eğitmen

Sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.