11 mart - SKS-JCI AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DEPREM, YANGIN KBRN FARKINDALIK KAZANDIRMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

11 mart - SKS-JCI AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DEPREM, YANGIN KBRN FARKINDALIK KAZANDIRMA EĞİTİMİ

11 mart - SKS-JCI AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DEPREM, YANGIN KBRN FARKINDALIK KAZANDIRMA EĞİTİMİ

11 mart - SKS-JCI AKREDİTASYONU KAPSAMINDA DEPREM, YANGIN KBRN FARKINDALIK KAZANDIRMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bu eğitim kurum ve kuruluşlarda afet ve acil durum hazırlıklarına başlamadan önce, karar verici ve uygulayıcılarda farkındalık oluşturmayı ve yerleşik yanlış davranışların ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır

18 MART - ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

18 MART - ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

18 MART - ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

18 MART - ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının ilgili mevzuatlar doğrultusunda ruhsatlandırma öncesi hazırlık aşamaları, ruhsatlandırma, denetim süreci yönetimi ve bu alanda nitelikli yönetici/çalışan yetiştirilmesine katkı sağlamak.

22 MART - SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE EMPATİ YÖNETİM EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

22 MART - SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE EMPATİ YÖNETİM EĞİTİMİ

22 MART - SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE EMPATİ YÖNETİM EĞİTİMİ

22 MART - SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE EMPATİ YÖNETİM EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:Kendimizle, yakın çevremizle ve çalıştığımız kurumlarımızdaki çalışanlarla ve hastalarımızla sağlıklı bir iletişim kurarak; onları daha iyi anlayabilmek, onlarla anlaşabilmek empati kurabilmek, kendi kişisel gelişimimizin yanında, huzurlu iş ortamları oluşturabilmektir. Katılımcıların bireysel gelişimine ve kariyer basamaklarını özgüvenli çıkmasına katkı sağlamak

24 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

24 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

24 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre biçimde kullanıldığı bu ortamda şirketlerin etkili ve yararlı şekilde yer almaları üzerinde durulacaktır.

25 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

25 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

25 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

25 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA HEMŞİRELİK HİZMETLERİNDE YÖNETİM VE LİDERLİK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Günümüzde gelişen ve değişen sağlık hizmetlerindeki yapı ile HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ’ nin yapı, süreç ve sonuç odaklı olarak nasıl yönetilmesi ve hasta bakım kalitesi ile hasta memnuniyet çıktılarının en iyi verilmesi için stratejik plana uygun bütçenin yönetilmesi için gerekliliklerin anlaşılması ve katılımcıların lider rol modelde yeni hemşire liderlerin yetiştirilmesine katkı sağlamak, mevcut liderlerin bilgi deneyim ve tecrübelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak.

28 MART- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ VE TURQUALITY EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

28 MART- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ VE TURQUALITY EĞİTİMİ

28 MART- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ VE TURQUALITY EĞİTİMİ

28 MART- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SAĞLIK TURİZMİ TEŞVİKLERİ VE TURQUALITY EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Bir Sağlık Kuruluşunun Mevcut Devlet Teşvikleri Hakkında Bilgi Sahibi Olması. Teşviklerden Etkin ve Verimli Şekilde Yararlanabilme Yolları

31 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

31 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

31 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

31 MART - ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Özel sağlık sektöründe ÖSS ve Anlaşmalı Kurumlar sürecini anlatmak, sürekli değişen mevzuatları yakında takip etmek ve doğru yorumlamak, değişimlere hızla adapte olup bu süreci en verimli şekilde yönetebilme becerisi kazandırmayı hedefledik.

previous arrow
next arrow
3-4 ARALIK HİZMET KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE KALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

3-4 ARALIK HİZMET KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE KALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)

3-4 ARALIK HİZMET KÜLTÜRÜ
OLUŞTURMA VE KALİTELİ
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)

9 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ (ÖZDEĞERLENDİRİCİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

9 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ (ÖZDEĞERLENDİRİCİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ

9 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ (ÖZDEĞERLENDİRİCİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kuruluş içi tetkikçi yetiştirmek

13 ARALIK YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

13 ARALIK YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

13 ARALIK YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı:Yöneticilerin gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı etkili iletişim metotları ile gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını destekleyerek, yönetim oyununda verimlilik ve etkinlik sağlanmasına destek olmak.

16 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

16 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

16 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ANLAŞMALI KURUMLAR VE ÖSS YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Özel sağlık sektöründe ÖSS ve Anlaşmalı Kurumlar sürecini anlatmak, sürekli değişen mevzuatları yakında takip etmek ve doğru yorumlamak, değişimlere hızla adapte olup bu süreci en verimli şekilde yönetebilme becerisi kazandırmayı hedefledik.

20 ARALIK ÖZEL SĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN ODAKLI BAKIM VE PLANETRE AKREDİTASYON BELGELENDİRME SÜRECİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

20 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN ODAKLI BAKIM VE PLANETREE AKREDİTASYON BELGELENDİRME SÜRECİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

20 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İNSAN ODAKLI BAKIM VE PLANETREE AKREDİTASYON BELGELENDİRME SÜRECİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Eğitime katılan temsilcilerin hastanelerinde insan odaklı bakımı farkındalığını kazandırmak ve belgelendirme süreci hakkında bilgilerini artırmaktır.

22 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

22 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

22 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Dünyada çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Daha etkili, daha hızlı ve yüksek teknoloji kullanımını gerektiren gelişmeler görülmektedir.

24 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI SRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI SRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

24 ARALIK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA SATIN ALMA, TEDARİK ZİNCİR YÖNETİMİ VE GELİR ARTIRICI SRATEJİLER KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Covid Sürecinde, değişen yeni dünyada Satın Alma Yönetimi , Satın Almada Dijital Dönüşüm, Stok Yönetiminde Fırsatlar, Satın Alma ve Tedarik Yönetiminde Verimlilik, Kurumun genel bütçesi ile orantılı yönetim nasıl yapılır?

previous arrow
next arrow

Sektöre özel eğitimler

OHSAD Akademi’de yüzlerce kategoride, onlarca profesyonelden eğitim bulunmaktadır.

Tüm Eğitmenlerle Canlı Soru-Cevap

Canlı soru-cevap etkinliklerine katılarak, eğitmenlerimize sorularınızı yöneltebilirsiniz

OHSAD Akademi olarak:

Uluslararası kalite standartlarındaki hizmet anlayışı ile, etik ilkelerden ödün vermeden, seçkin eğitmen kadrosu ve güçlü çözüm ortakları ile birlikte, memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktayız. 

OHSAD AKADEMİ

Sunduğumuz eğitim hizmetini ekonomik hızlı, etkin olarak sağlık sektörünün geniş bir kesimine sunuyoruz.

Eğitim kalitemizde, Sürekli iyileştirme için ölçme ve analiz veri takip sürecini destekliyoruz.

VİZYONUMUZ

Sağlık sektörünün ve profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri, güçlü eğitmen kadrolarıyla , ekonomik hızlı, etkin sunmayı hedefleyerek, sağlık sektöründe referans gösterilen akademi olmak.

Sektörde Lider

İleri teknolojik dershane alt yapı ile uzman eğitmen kadroları katılımcı ile buluşturuyoruz.

0 +
Sertifika
0 +
Öğrenci
0 +
Yıl
0 +
Eğitmen

Sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Araba
  • Sepette ürün yok.