10 KASIM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM (PAKET ANLAŞMA)
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

10 KASIM MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)

Eğitimin Amacı: Bu Eğitim ile Kurumda Müşteri Odaklılığı Artırmak, Katılımcılara Müşteri ve Hedef Kitlenin Segmentasyonu, 360 Derece Müşteri İlişkileri Yönetimi, CRM, Sadık Müşteri Kazandırma Teknikleri ile işletmelerde verimliliği artırmak ve katılımcıların farkındalıklarını artırmasına katkı sağlamak.

12-13 KASIM HİZMET KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE KALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

12-13 KASIM HİZMET KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE KALİTELİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)

15 KASIM YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

15 KASIM YÖNETİCİLER İÇİN YÖNETİM BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı:Yöneticilerin gelişim alanlarını belirleme ve onları uygulama sırasında önlerine çıkabilecek sorunlara karşı etkili iletişim metotları ile gerekli bilgi, beceri ve deneyimle donanmalarını destekleyerek, yönetim oyununda verimlilik ve etkinlik sağlanmasına destek olmak.

17-18 KASIM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

17-18 KASIM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE VE AKREDİTASYON YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME PROGRAMI

Eğitimin Amacı: Sağlıkta Kalite Sisteminin amacı; ülkemizde sağlık hizmeti sunan tüm kurum ve kuruluşlarda, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır. Bu kapsamda hastanelerde kalite bölümünü kuracak veya daha ileri seviyeye taşıyacak yönetici veya yönetici adayların kalite, standart, gösterge, doküman yönetimi alanında farkındalığını artırarak, gelişimlerine katkı sağlamak için eğitim program açılmıştır.

19 KASIM SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA)
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

19 KASIM SAĞLIK KURULUŞLARINDA SUT VE MEDULA UYGULAMALARI EĞİTİMİ (PAKET ANLAŞMA SAĞLANDI)

Eğitimin Amacı: SGK ile sözleşmeli olan özel sağlık kuruluşlarının SGK mevzuatı hakkında güncel bilgilendirilmesi ve MEDULLA uygulamalarının anlatılarak sağlık yöneticilerinin bilgi ve denetimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

24 KASIM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 KASIM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Dünyada çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Daha etkili, daha hızlı ve yüksek teknoloji kullanımını gerektiren gelişmeler görülmektedir. İnsanların istek ve arzuları çok hızlı bir şekilde değişmekte ve en kısa zamanda ihtiyaçlarının karşılanması beklenmektedir. Teknoloji çağında şirketler, kuruluşlar rekabet edebilmek için geleneksel pazarlama yöntemlerinin yanısıra teknolojik yöntemleri giderek daha çok artan şekilde tercih etmektedirler. Sağlık sektöründe de bu gelişmeler ışığında dijital pazarlama yaklaşımına geçiş sağlanmakta ve teknolojinin kullanımıyla pazarlama stratejileri farklılaştırılmaktadır.

26 KASIM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

26 KASIM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen süreçlerin ve kullanılan uygulamaların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere uyumu hususunda farkındalık sağlamak.

29 KASIM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ(ÖZDEĞERLENDİRİCİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

29 KASIM ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ (ÖZDEĞERLENDİRİCİ) YETİŞTİRME EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Kuruluş içi tetkikçi yetiştirmek

previous arrow
next arrow
13 MAYIS YÖNETİCİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRiLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM K.SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

21 MAYIS YÖNETİCİ BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ETKİN İLETİŞİM K. SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Yönetim bir sanattır ve etkin iletişim beceri gerektirir. Sağlık kurumlarında yöneticiliğe aday veya yöneticilik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak güçlü yöneticiler yetiştirmek.

17 MAYIS ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DEVLET TEŞVİKLERİ VE TURQUALİTY K.SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

17 MAYIS DEVLET TEŞVİKLERİ VE TURQUALITY KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Yasal mevzuatlar çerçevesinde sağlık kuruluşlarına verilen devlet teşviklerini öğretme, teşviklere başvuru hazırlıkları hakkında katılımcıları bilgilendirme , marka yönetimi ve Turquality hazırlıkları hakkında belgelendirme başvuruları konusunda farkındalık kazandırmak.

18 MAYIS ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA İÇ DENETÇİ ( ÖZ DEĞERLENDİRİCİ) K.SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

18 MAYIS ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KURULUŞ İÇİ İÇ DENETÇİ ( ÖZ DEĞERLENDİRİRCİ) K.SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Kuruluş içi tetkikçi yetiştirme

24 MAYIS ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE VE VERİMLİLİK K.SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 MAYIS ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK K. SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı: Sağlık çalışanlarına iş yapış şekillerine yalın düşünce ile yapmalarını sağlayarak kendine, hastalara ve hastaneye ait israfları ortadan kaldırmak

28 MAYIS ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ K.SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

28 MAYIS RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ K. SERTİFİKALI EĞİTİM

previous arrow
next arrow

Sektöre özel eğitimler

OHSAD Akademi’de yüzlerce kategoride, onlarca profesyonelden eğitim bulunmaktadır.

Tüm Eğitmenlerle Canlı Soru-Cevap

Canlı soru-cevap etkinliklerine katılarak, eğitmenlerimize sorularınızı yöneltebilirsiniz

OHSAD Akademi olarak:

Uluslararası kalite standartlarındaki hizmet anlayışı ile, etik ilkelerden ödün vermeden, seçkin eğitmen kadrosu ve güçlü çözüm ortakları ile birlikte, memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktayız. 

OHSAD AKADEMİ

Sunduğumuz eğitim hizmetini ekonomik hızlı, etkin olarak sağlık sektörünün geniş bir kesimine sunuyoruz.

Eğitim kalitemizde, Sürekli iyileştirme için ölçme ve analiz veri takip sürecini destekliyoruz.

VİZYONUMUZ

Sağlık sektörünün ve profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri, güçlü eğitmen kadrolarıyla , ekonomik hızlı, etkin sunmayı hedefleyerek, sağlık sektöründe referans gösterilen akademi olmak.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

Etkinlik bulunamadı!

Sektörde Lider

İleri teknolojik dershane alt yapı ile uzman eğitmen kadroları katılımcı ile buluşturuyoruz.

0 +
Sertifika
0 +
Öğrenci
0 +
Yıl
0 +
Eğitmen

Sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Araba
  • Sepette ürün yok.