14 MAYIS 2024 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

18 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi

18 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA kalite yönetimi ve diyaliz merkezleri standartları eğitimi

14 MAYIS 2024
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Sağlıkta  Hizmet Kalite Standartlarının güncel öğrenilmesini ve uygulanma sürecinde kullanılan rehberlerin doğru kullanılmasını sağlayarak kalite departmanı yöneticilerinin vizyonunu geliştirmeyi amaçlamıştır. Ayrıca,her seviyede katılacak bölüm yöneticilerinin kendi alanları ve diğer bölümlerin sorumlu oldukları standartları öğrenmelerini sağlayarak kurumun kalite yönetim sisteminin güçledirilmesine de katkı sağlanması hedeflenmiştir.

16 MAYIS 2024 İŞ SÜREÇLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM İLE VERİMLİLİK KAZANDIRMA
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

16 MAYIS 2024
İŞ SÜREÇLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM İLE VERİMLİLİK KAZANDIRMA

16 MAYIS 2024
İŞ SÜREÇLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM İLE VERİMLİLİK KAZANDIRMA

16 MAYIS 2024
İŞ SÜREÇLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM İLE VERİMLİLİK KAZANDIRMA

Eğitimin Amacı: Günümüzde ekiplerini harekete geçirebilen, çalışanları daha verimli ve dinamik kılabilmek adına motive eden yönlendiricilere duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Yöneticilik kavramlarını liderlik ile taçlandıran yöneticiler, işletmelerini sürdürülebilir ve verimlilik açısından güçlü tutabilmektedir.Bu programda da, farklı düzeydeki yöneticilerin liderlik yetkinliklerini geliştirmek üzere; liderlik stillerini inceleyerek farklı tarzları irdelemeleri ve çeşitli yönetsel tekniklerin üzerinde durularak kendilerine uyan liderlik stillerini özümsemeleri hedeflenmektedir.

22 MAYIS 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

19 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

19 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KALİTE YÖNETİMİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

22 MAYIS 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:Teknoloji çağında şirketler, kuruluşlar rekabet edebilmek için geleneksel pazarlama yöntemlerinin yanısıra teknolojik yöntemleri giderek daha çok artan şekilde tercih etmektedirler. Sağlık sektöründe de bu gelişmeler ışığında dijital pazarlama yaklaşımına geçiş sağlanmakta ve teknolojinin kullanımıyla pazarlama stratejileri farklılaştırılmaktadır. Eğitim programında bu konular ele alınacak, gelişmiş teknolojilerin eş zamanlı ve entegre biçimde kullanıldığı bu ortamda şirketlerin etkili ve yararlı şekilde yer almaları üzerinde durulacaktır.

24 mayıs 2024 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE SKS STANDARTLARI EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

24 mayıs 2024
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE SKS STANDARTLARI EĞİTİMİ

24 mayıs 2024
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE SKS STANDARTLARI EĞİTİMİ

24 mayıs 2024
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE SKS STANDARTLARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Standartlarının gereklerinin katılımcılara anlatılması ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak katılımcıların kalite yönetim kültürü farkındalığının artırılması hedeflenmiştir.

25 mayıs 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

25 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

25 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

25 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

Eğitimin Amacı:Özel sağlık kuruluşları tarafından yürütülen süreçlerin ve kullanılan uygulamaların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil düzenlemelere uyumu hususunda farkındalık sağlamak.

30 mayıs 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

30 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ

30 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ

30 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Sağlık çalışanlarına iş yapış şekillerine yalın düşünce ile yapmalarını sağlayarak kendine, hastalara ve hastaneye ait israfları ortadan kaldırmak

31 mayıs 2024 DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

31 mayıs 2024
DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

31 mayıs 2024
DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

31 mayıs 2024
DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı: Özel sağlık kurumlarında Enfeksiyon Kontrolü kim tarafından, ne şekilde, nasıl, hangi doküman ve otomasyon takipleri ile hangi dış çözüm ortakları ile veri toplama veriyi girme, veriyi analiz etme, sahayı belirli periyotta denetleme, saha çalışanlarına belir eğitimleri sunma, ilgili danışanlar ile ve kalite ekipleri ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplayarak verimli hasta çıktılarınım kazanılmasını sağlama konusunda, katılımcılara  yetkinlik kazandırmaya çalışılacaktır.

previous arrow
next arrow
14 MAYIS 2024 SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

14 MAYIS 2024
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

14 MAYIS 2024
SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ VE BEDEN DİLİNİ DOĞRU KULLANMA EĞİTİMİ

16 MAYIS 2024 İŞ SÜREÇLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM İLE VERİMLİLİK KAZANDIRMA
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

16 MAYIS 2024
İŞ SÜREÇLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM İLE VERİMLİLİK KAZANDIRMA

16 MAYIS 2024
İŞ SÜREÇLERİNDE STRATEJİK YÖNETİM İLE VERİMLİLİK KAZANDIRMA

22 MAYIS 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

22 MAYIS 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

22 MAYIS 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA DİJİTAL PAZARLAMA EĞİTİMİ

24 mayıs 2024 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE SKS STANDARTLARI EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

20 nisan 2024
ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARINDA RUHSATLANDIRMA VE DENETİM SÜREÇLERİ EĞİTİMİ

24 mayıs 2024
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ VE SKS STANDARTLARI EĞİTİMİ

25 mayıs 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

25 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

25 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA KVKK(KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE VERBİSE GİRİŞ) KATILIM SERTİFİKALI EĞİTİM

30 mayıs 2024 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

30 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ

30 mayıs 2024
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA YALIN HASTANE YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK EĞİTİMİ

31 mayıs 2024 DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ
Sağlık Sektörüne Özel Eğitimler

31 mayıs 2024
DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

31 mayıs 2024
DİYALİZ MERKEZLERİNDE ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ

previous arrow
next arrow

Sektöre özel eğitimler

OHSAD Akademi’de yüzlerce kategoride, onlarca profesyonelden eğitim bulunmaktadır.

Tüm Eğitmenlerle Canlı Soru-Cevap

Canlı soru-cevap etkinliklerine katılarak, eğitmenlerimize sorularınızı yöneltebilirsiniz

OHSAD Akademi olarak:

Uluslararası kalite standartlarındaki hizmet anlayışı ile, etik ilkelerden ödün vermeden, seçkin eğitmen kadrosu ve güçlü çözüm ortakları ile birlikte, memnuniyeti odaklı hizmet sunmaktayız. 

OHSAD AKADEMİ

Sunduğumuz eğitim hizmetini ekonomik hızlı, etkin olarak sağlık sektörünün geniş bir kesimine sunuyoruz.

Eğitim kalitemizde, Sürekli iyileştirme için ölçme ve analiz veri takip sürecini destekliyoruz.

VİZYONUMUZ

Sağlık sektörünün ve profesyonellerinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri, güçlü eğitmen kadrolarıyla , ekonomik hızlı, etkin sunmayı hedefleyerek, sağlık sektöründe referans gösterilen akademi olmak.

YAKLAŞAN EĞİTİMLER

Etkinlik bulunamadı!

Sektörde Lider

İleri teknolojik dershane alt yapı ile uzman eğitmen kadroları katılımcı ile buluşturuyoruz.

0 +
Sertifika
0 +
Öğrenci
0 +
Yıl
0 +
Eğitmen

Sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.